Selectie 2017

Op dinsdag 21 maart 2017 start voor de derde keer de masterclass Anatomisch Tekenen van het Erasmus MC Medical and Anatomical Drawing project, kortweg E-MAD. In vijf avonden gaan we, onder begeleiding van een kunstdocent en een afstuderende kunstacademiestudente,  het menselijk lichaam in verschillende stadia van dissectie grafisch in beeld brengen. We ontleden een extremiteit (een arm), waarbij het prepareren steeds afgewisseld wordt met het tekenen van het geprepareerde product. Dit is de gelegenheid om naast het ontwikkelen van je creatieve talenten ook je anatomische kennis ‘hands-on’ naar een hoog niveau te brengen!

MAD Masterclass

Alle avonden beginnen om 18.00 en duren tot ongeveer 21:30. De indeling is als volgt:

  • Dinsdag 14 maart (Tekenen hele arm – in het onderwijscentrum)
  • Donderdag 23 maart (Dissectie arm deel 1- in de snijzaal)
  • Maandag 27 maart (Tekenen arm na eerste dissectie – in de snijzaal)
  • Dinsdag 4 april  (Dissectie arm deel 2 – in de snijzaal)
  • Dinsdag 11 april (Tekenen arm na tweede dissectie – in de snijzaal); deze avond snij je ook het passe-partout voor je eigen tekening. Tijdens deze slotavond neemt iedereen wat lekkers te eten mee.

Het eindproduct zal een drieluik zijn van een arm of been in verschillende stadia van dissectie. Een selectie van deze tekeningen (van elke cursist één) zal worden ingelijst en tijdelijk geëxposeerd bij het Erasmus MC.

Kijk van tevoren of je aanwezig kunt zijn, omdat wij ervan uitgaan dat studenten die zich aanmelden ook daadwerkelijk alle avonden aanwezig zijn! Voor deelname geldt een eigen bijdrage van 10 euro; de overige kosten worden door de faculteit Geneeskunde gedekt. Studenten die alle avonden aanwezig waren, krijgen na afloop van de Masterclass een certificaat van deelname.

Selectie opdracht: ‘Het Oog’

Dit jaar wordt de basiscursus voor de derde keer gegeven. Omdat het aantal plaatsen voor het MAD project beperkt is tot 20, vindt er een selectieprocedure plaats door een externe beoordelaar. De selectieopdracht bestaat uit het in beeld brengen van een oog. Dat kan een realistische grafische weergave zijn, materiaal naar keuze, of een andere originele visuele invulling.

Voorwaarden uitwerken

De uitwerking van Het Oog moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn hieronder beschreven. Neem deze alsjeblieft in acht. Wanneer hieraan niet voldaan is, kunnen wij jouw uitwerking niet beoordelen en kun je niet meedoen met de MAD masterclass.

  • Zorg voor de juiste titel van de e-mail bij het inleveren van de casus: ‘MAD selectie: Het Oog’;
  • Zet je naam, studentnummer, studiejaar, en je e-mail adres in de begeleidende mail. Als je liever ook een hard-copy inlevert als aanvulling op de scan van je werk, kan dat bij DCO. Zorg dat je werk dan op de achterzijde voorzien is van je naam, studentnummer, studiejaar, en je e-mail adres en dat het in een envelop zit geadresseerd aan Erasmus MC – MAD. Zet je naam ook op de envelop (handig voor het weer teruggeven van je werk). Lever ALTIJD ook een foto of scan aan.
  • Lever je uitwerking aan in een .jpg format;
  • Gebruik eventueel de juiste anatomische termen zoals vermeld in Sobotta.

Inleveren Het Oog

Opdrachten kunnen worden ingeleverd via info@E-MAD.nl. Vergeet niet in de opdracht en in de e-mail je naam, studentnummer, studiejaar en je e-mail adres te vermelden.

Het Oog kan worden ingeleverd tot 20 februari 2017 20:00 uur. Uiterlijk op 28 februari ontvang je bericht of je bent toegelaten.

Toelating

Om iedereen een gelijke kans te geven beantwoorden we geen vragen over de opdracht.

Veel succes!

Groet,

E-MAD Bestuur